Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.

bezakova

Profil

Som vedecký pracovník na KZVI. Vyučujem diskrétnu matematiku, programovanie (cvičenia z programovania v objektovom Pascale, Programátorské etudy v Imagine), tvorbu webových stránok (statických aj dynamických).

Zaoberám sa vývojom edukačného softvéru. Podieľam sa na tvorbe detského internetového (vzdelávacieho) časopisu Infovekáčik.

Ako lektor sa zapájam sa do školení či projektov zaoberajúcich sa vzdelávaním v oblasti vyučovania informatiky: príprava budúcich učiteľov informatiky, vzdelávanie kvalifikovaných či nekvalifikovaných učiteľov informatiky a informatickej výchovy.

Publikácie

KALAŠ, I., BEZÁKOVÁ, D. 2009. Tvorivá informatika: 1. zošit o číslach a tabuľkách. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2009. ISBN 978-80-10- 01717-8.

BEZÁKOVÁ, D. 2008. Visual fractions evaluation. In Research, Reflection and Innovations in Integrating ICT in Education, Vol. 3. Badajoz: Formatex, 2009, s. 1493-197.

BEZÁKOVÁ, D. 2008. Vývoj počítačových prostredí pre učenie sa v matematike (dizertačná práca). Bratislava, 2008.

HRUŠECKÁ, A., LEHOTSKÁ, D. 2007. Imagine Logo based magazine. In Kalaš, I. (ed.). Proceedings of Eurologo 2007: 40 Years of Influence on Education. Bratislava: Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2007. ISBN 978-80-89186-20-4, s. 66.

MORAVČÍK, M., LEHOTSKÁ, D. 2007. Environment for symmetrical patterns creation. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2007. ISBN 978-80-7041-285-5, s. 19.

LEHOTSKÁ, D. 2006. Visual fractions in teacher training. In Imagining the future for ICT and education: Abstracts and proceedings from the WG 3.1, 3.3 & 3.5 Joint Conference. Ǻlesund University College, Norway, 2006. ISBN-10 82-92186-33-6, s. 32.

LEHOTSKÁ, D. 2005b. Advanced Programming Classes in Imagine. In Proceedings of Eurologo 2005: Digital Tools for Lifelong Learning. Warsaw: Centre for Informatics and Technology in Education, 2005. ISBN 83-917700-8-7, s. 154-163.

LEHOTSKÁ, D., KALAŠ, I. 2005. LVF - Interface for Dynamic Fractions. In Proceedings of the 7th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Bristol: Graduate School of Education, University of Bristol, 2005. ISBN 0-86292-559-2, s. 108- 116.

KALAŠ, I., BLAHO, A., LEHOTSKÁ, D. 2005. Logotron visual fractions Activity Guide. Cambridge: Logotron, 2005.

Projekty

Infovekáčik – internetový časopis pre deti, od 2003, http://infovekacik.infovek.sk

CoLabs Socrates Minerva project, 2003 – 2005, http://matchsz.inf.elte.hu/Colabs/, resp. http:/ /edi.fmph.uniba.sk/colabs/index.php

Vizuálna matematika – moderné poznávacie prostredie v škole a doma, 2005, http:// www.edi.fmph.uniba.sk/vizualnamatematika

INFANT: Informatika s fantáziou – www.edi.fmph.uniba.sk/infant

MIŠŠ 21 – Moderná informatizácia štúdia a školy pre 21. storočie, ESF projekt, 2006, http:// www.edi.fmph.uniba.sk/miss21

MOVYP – MOdifikácia VYsokoškolských Programov FMFI UK pre budúcich učiteľov s požiadavkou na ovládanie práce s IKT a cudzieho jazyka pri vyučovaní, ESF projekt, 2006

DVUI – Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky, ESF projekt, 2009 – 2011, http:// dvui.ccv.upjs.sk/

mapa