Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Mgr. Lucia Budinská

budinska
  • Pozícia: interná doktorandka
  • E-mail: budinska12@uniba.sk
  • Osobná stránka: ...
  • Miestnosť: I-33b
  • Klapka: 210
  • Oblasť výskumu: ...
mapa