Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.

hrusecky