Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

jaskova