Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

RNDr. Peter Tomcsányi, PhD.

tomcsanyi