Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

tomcsanyiova