Daniela Bezáková

Katedra základov a vyučovania informatiky

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

adresa: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

e-mail: bezakova(at)fmph.uniba.sk

miestnosť: I12