moja fotečka

doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Contact data

E-Mail: jaskova@fmph.uniba.sk
Address: Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská dolina
842 43 Bratislava
Slovakia
Office: I-13
Telephone: +421 2 602 95 396
Fax: +421 2 654 24 826