Ivan Kalaš

 

 

 

 

 

 

KVI FMFI UK

pavilón informatiky, č.d. 26

 
[KVI] [FMFI UK] Výučba leto 2003/2004

 

 

Interaktívne programovanie
a vizuálne modelovanie

2. ročník

 

 

 

TPS 2

3. ročník

 

 

 

Diplomový seminár z informatiky 2

4. ročník

 

 

 

Didaktika informatiky

5. ročník

 

EuroLogo 2003
Porto, Portugal

           
 
 
        Výučba - archív    
 
      TPS 1, zima 2003/2004
TPS 2002/2003