Eva Klimeková (Mészárosová)

PaedDr. Eva Klimeková (Mészárosová)

Pozícia
interná doktorandka
Oblasť výskumu
Programovanie v jazyku Python
E-mail
klimekova [at] fmph.uniba.sk
Miestnosť
I-2
 
Ďalšie informácie
Python a korytnačia grafika - Metodický materiál pre vyučovanie základov programovania pre gymnáziá

Metodický materiál bol vytvorený v rámci môjho dizertačného výskumu Programovanie v jazyku Python ako súčasť vyučovania informatiky na Katedre základov a vyučovania informatiky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave.

Milí učitelia, ak budete prechádzať na vyučovanie v jazyku Python pomocou mojich materiálov, napíšte mi Vaše skúsenosti z vyučovania. Moje materiály sú stále vo vývoji a Vaše pripomienky mi pomôžu ich zlepšiť. Vaše skúsenosti z vyučovania a pripomienky k materiálom mi, prosím, pošlite na adresu klimekova [at] fmph.uniba.sk.