Máte doma prváka?

Abstrakt

Prvý ročník základnej školy je rok, v ktorom dieťa čaká naozaj veľa nových vecí – čítanie, písanie, počítanie... Kto by nechcel, aby sa dieťa malo so školou rado? Aj preto vám ponúkame niekoľko programov, ktoré dieťatu spríjemnia chvíle mimo školy. Aj keď majú so školou veľa spoločné, budú predsa len trochu iné a určite budú zaujímavejšie aj preto, že pri nich použijeme počítač. Či už na vytvorenie vlastného zošitu z písania, pracovných listov z matematiky, navrhovaním vlastného akvária alebo hľadaním tváričiek. V našom príspevku predstavíme šesť aktivít, ktoré môžu použiť rodičia, učitelia a deti v prvom ročníku základnej školy.

1 Žiaci-prváci

Deti sú rôzne. Prechod zo škôlky do školy niekedy nebýva vôbec jednoduchý. Niektoré deti sa chcú učiť, iné si nevedia zvyknúť na to, že už aj ony, nielen ich rodičia, majú povinnosti. Veľa detí sa však teší z toho, že začali chodiť do školy. A niektoré dokonca natoľko, že sa aj doma hrajú na školu. Pre svoje plyšové hračky sa stávajú malými učiteľmi a chcú ich naučiť všetko, čo sa ony naučili v škole. Naša dcéra bola prváčka minulý školský rok. A doma chcela písať a počítať, aby sa to naučila čo najlepšie.

Deťom treba poskytnúť množstvo podnetov, aby sa naučili učiť nielen v škole a pre školu, ale po celý život, aby túžili po nových vedomostiach. Treba im ukázať, že veľa užitočných informácií nájdu aj knihách, časopisoch alebo aj na internete. Tam nájdeme množsvo programov, ktoré sa venujú tomuto veku. Nie je ťažké nájsť aktivity, ktoré deti zaujmú a ktoré ich naučia veľa nového. Veď toho ešte toľko nepoznajú a tak rady sa učia! Naučme ich čítať, vyhľadávať, pracovať s programami, vytvárať, rozmýšľať o problémoch, riešiť hlavolamy, logické úlohy...


Vyberme aktivitu, s ktorou budeme pracovať

2 Písanie

Ako si zlepšiť krasopis? V škole je to ľahké – prváci majú pracovné zošity, v ktorých sú písmenká pekne pripravené. A keď v nich už zapíšu všetky riadky, písmenká im do ich zošitov predpisuje pani učiteľka. No a keď sme sa hrali na školu doma, mala som našej dcére predpisovať písmená ja. Musím sa pochváliť, že píšem celkom pekne, ale dávno už nie tým krasopisným písmom, aké sme sa učili v prvej triede základnej školy. No a ak moje písmenko vyzeralo inak ako v pracovnom zošite, hneď som ho musela opravovať... Vtedy mi napadla myšlienka, že snáď nájdeme písané písmená na internete, vytlačíme ich a bude po problémoch. Prváci v škole, do ktorej chodí aj naša dcéra používajú 6 zošitov od pani Lýdie Virgovičovej a kolektívu. Myslím, že ich používa mnoho prvákov na celom Slovensku. Žial na internete nájdeme o nich veľmi málo informácií – na http://www.orbispictus.sk/ sme našli jedine kníhkupectvo, ktoré ich ponúka.

Hľadali sme teda iné možnosti, ktoré by ponúkali vytváranie hárkov s predpísanými písmenami. Po niekoľkých hodinách surfovania sme našli iba program StarWrite. Na vyskúšanie sme si stiahli demo verziu, ale hneď sme videli, že nám to veľmi nepomôže – písmená písané prváckym krasopisom sa v rôznych krajinách píšu odlišne a tak font, ktorý používajú v tomto programe je natoľko iný, že ho na predpisovanie nemôžeme použiť. A tak sme hľadali ďalej – našli sme ešte také stránky, ktoré ponúkajú fonty s písaným písmom, ale žiaľ ani medzi nimi sme nenašli taký, ktorý by nám vyhovoval.

Zostávalo už len jedno – rovnaké písmená, ktoré majú predpísané v zošitoch dostať na iný papier. Postupov ako to urobiť je niekoľko – mohli sme ich napr. zoskenovať. Nevýhodou tohto riešenia by však bolo, že by boli úplne rovnaké a teda by sa dali precvičovať iba rovnaké písmená a nie tie, ktoré práve teraz dieťa potrebuje. Druhou môžnosťou bolo, dostať písmená do počítača a vytlačiť vlastný pracovný zošit s predpísanými písmenami. Písmená sme odfotili digitálnym foroaparátom, preniesli do počítača, trochu sme ich upravili. Nakoniec som pripravila program, ktorý umožňuje písmená ukladať na linajky – aj tie museli byť rovnaké, aké používajú prváci na písanie, t.j. ako ich má zošiť č. 511. No a potom už ostávalo iba pripraviť svoj vlastný zošit s tými písmenami, ktoré si dcéra potrebovala precvičiť.


Vytvorme pracovný hárok s písmenami

3 Matematika

Programov, ktoré sú vytvorené na precvičovanie matematických vedomostí pre deti rôzneho veku je na internete alebo rôznych CD naozaj dosť. Existuje aj veľa vyučovacích programov, ktoré hravou formou pomáhajú prvákovi preniknúť do tajomstiev počítania. Určite mi však mnohí dajú za pravdu, že v prvom ročníku je nadôležitejšie, aby sa dieťa naučilo sčitovať a odčitovať. Aj na prečvičovanie týchto operácií je na internete množstvo programov a mnohé z nich sú dokonca interaktívne, t.j. umožňujú pripraviť pracovaný list pre dieťa priamo v internetovom prehliadači a hneď ho aj vytlačiť. Keď sme ich však chceli používať s našou dcérou, zistili sme, že takto pripravené programy pripravujú príklady pod seba a naši prváci sa učia sčitovať v riadku. Druhým problémom nájdených programov je, že v nich určujeme maximálnu hodnotu sčítancov, ktoré majú byť v príkladoch použité a nie maximálnu hodnotu celého súčtu. V matematike pre prvý ročník je metodika taká, že deti sa učia sčitovať také čísla, aby bol ich súčet najskôr maximálne 10 a neskôr 20.

Aby sme odstránili tieto dva malé, avšak podľa nás podstatné nedostatky, vytvorili sme vlastný program na generovanie jednoduchých príkladov. V úvodnej obrazovke si učiteľ alebo rodič môže zvoliť aká má byť maximálna hodnota súčtu. Prípadne môže zvoliť aj príklady na odčitovanie. Nastaviť sa dá aj to koľko príkladov sa má vygenerovať. Program potom pripraví príklady na samostatnú stranu, kde pridá aj obrázok. Napokon môžeme príklady vytlačiť. Ak sa program rozhodne použiť pani učiteľka, môže takéto hárky s príkladmi rozdať na začiatku hodiny a využiť ich na zopakovanie učiva. Ak používajú program rodičia, niekedy ani nemusia nič tlačit, ale si môžu sadnúť spolu s dieťatom k počítaču a to im môže priamo hovoriť výsledky príkladov.


Pracovný list z matematiky

4 Čítanie

Na čítanie existuje tiež množstvo programov, žiaľ väčšina z nich je v iných jazykoch, samozrejme najčastejšie v angličtine. Radia v nich ako čítať, uvádzajú úryvky z kníh, ktoré sú predčítavané najčastejšie detským hláskom. Dieťa, ktoré takýto program používa môže čítať z obrazovky spolu s predčítavačom alebo môže čítať samo... Aj v slovenčine sa nájde niekoľko takýchto CD. Deti, keď sa začínajú učiť čítať, mávajú však problémy aj s jednoduchým spájaním písmen do slabík. Tak sme na čítanie navrhli program, ktorý vytvára na obrazovke slabiky. Rodič môže určiť, ktoré samohlásky sa majú v programe použiť zrejme podľa toho, ktoré sa dieťa v škole už učilo. Dieťa môže potom nechať nech tieto slabiky postupne číta z obrazovky.

5 Cesta alebo akvárium?

V ďalších troch programoch, ktoré sa už tak úzko netýkajú školy, ponúkame aktivity, ktoré sa len ťažko dajú pripraviť bez počítača – na obrazovke sa niečo pohybuje, počítač generuje a kontroluje správnosť riešenia, alebo sa s nami zahrá hru Hádaj na koho myslím.

Prvá aktivita je mikrosvet, v ktorom si dieťa vyberá prostredie a do neho obrázky, ktoré sa budú pohybovať. Na výber sú dve prostredia: cesta a akvárium. Podľa toho, ktoré prostredie si dieťa vyberie, mu program umožní umiestňovať do neho autá alebo rybky, vyberať im smer pohybu a napokon spustiť celú animáciu. Aktivita je zameraná aj na to, aby si dieťa všímalo rozdiely a súvislosti medzi natočením obrázka a jeho pohybom. Poučné sú aj situácie, keď smer, ktorý zobrazuje obrázok nekorešponduje s jeho ozajstným pohybom. Vo svete počítačov sa to však dá veľmi jednoducho napraviť – vybranému objektu zmeníme smer. Projekt sa dá rozšíriť aj o iné prostredia, v ktorých by sa mohli hýbať objekty – napr. šarkany na oblohe, rakety vo vesmíre, vlak alebo električka po koľajniciach.


Cesta s autami, ktoré sa hýbu

6 Kde je najviac džúsu?

Logické myslenie sa rozvíja už od detstva a preto je dobré, keď má dieťa možnosť pracovať s rôznymi predmetmi. Či už v skutočnosti alebo aj na počítači. V tomto veku deti ešte nemajú jasnú predstavu o zlomkoch. Ale môžu ju získavať. Aj naša aktivita s džúsom vo fľašiach by tomu mohla trochu pomôcť. V nej sa na ploche zobrazia tri skupiny fliaš. Každá fľaša môže byť naplnená celkom do plna, do polovice alebo len do štvrtiny. Dieťa má označiť tú skupinu, v ktorej je najviac džúsu. Počítač vyhodnotí, či je odpoveď správna. Dieťa vidí, že nie vždy rozhoduje počet fliaš, v ktorých je džús, ale záleží aj na tom, nakoľko sú jednotlivé fľaše naplnené. Tento projekt môžeme používať aj tak, že najprv sa budú objavovať iba fľašky, ktoré sú zaplnené úplne a do polovice a až neskôr necháme počítač generovať aj fľašky, ktoré sú zaplnené do štvrtiny. Ak chceme, aby bol projekt ešte zložitejší, môžeme pridať fľašky, ktoré budú zaplnené do troch štvrtín.

7 Hádaj na koho myslím!

Posledou aktivitou, ktorú ponúkame je logická hra s tváričkami. Dieťa na základe informácie o hľadanom obrázku vyberá z množiny obrázkov, ktoré majú nejaké vlastnosti. Pri hľadaní sa dieťa nápoveďou-obrázkom dozvedá, či je hľadaný obrázok trojuholník, štvorec, päťuholník alebo šesťuholník. Pri ďalšom hľadaní sa dozvedá, či má hľadaná tvár okuliare, vlasy, klobúk, pehy... Postupným vylúčením všetkých tváričiek, ktoré nevyhovujú zobrazovanej požiadavke určite veľmi rýchlo nájde tú správnu.

8 Aktivity z internetu

V nasledujúcich riadkoch popíšeme niekoľko programov, ktoré sme našli na internete. Dúfame, že nimi potešíme učiteľov a rodičov, ktorí nebudú musieť dlho hľadať v mútnych vodách internetu, sťahovať si rôzne programy, ktoré sa možno neskôr ukážu ako nepoužiteľné. Samozrejme tento výber je ovplyvnený tým, čo zaujalo práve mňa a našu dcéru, ale možno práve preto zaujme aj vaše dieťa.

Deti radi kreslia, vytvárajú rôzne pozvánky, pohľadnice. A často im ide aj o to, aby vytvorili niečo také, s čím by sa mohli v škole, ak aktivitu robili doma s rodičmi, pochváliť. Alebo naopak, ak sedeli pri školskom počítači, chceli by svoj výtvor dať na web, aby si ho mohli pozieť aj ich rodičia.

Na internete nájdeme veľa programov, ale aj množstvo slovných popisov aktivít, ktoré môžu zaujať žiačika-prváčika. Najznámejšie sú zrejme aktivity s obrázkami, ktoré má dieťa vyfarbiť. Stránok s takouto tematikou je naozaj veľa. Niektoré z nich sú pravdaže určené na to, aby si ich deti kúpili v podobe vyfarbovacieho zošitu, ale nájdeme aj množstvo obrázov, ktoré sú pripravené na vytlačenie a vyfarbovanie1. Zaujímavé môže byť aj ich vloženie do niektorého grafického editora a ďalšia práca s týmto obrázkom na počítači.

Na samotné kreslenie a vytváranie pozvánok či pohľadníc by som odporúčala voľne šíriteľný program Drawing for children. Pre dieťa je v ňom pripravených veľa obrázkov, razítok, pozadí, ale aj iných šablón, ktoré často stačí iba položiť na papier a pohľadnica alebo pozvánka je hneď hotová.

Pre deti, ktoré rady skúšajú alebo si iba tak čmárajú, by sa mohol osvedčiť aj nový program Revelation Natural Art. Obsahuje veľké množstvo farbičiek s rôznymi vlastnosťami, ktoré často prekvapia tým, akým zaujímavým spôsobom sa nimi dá kresliť. Program obsahuje aj množstvo nástrojov a veľké množstvo pripravených obrázkov-razítok z mnohých oblastí.

Keďže máme digitálny fotoaparát a dcéra sa rada fotí, hľadali sme aj program, v ktorom by sme naše fotografie mohli nejako rozumne využiť. Našli sme program Camedia Master, ktorý je svojimi možnosťami zaujímavý aj pre dieťa. Okrem úpravy fotografií, ktoré dieťa väčšinou nelákajú, ponúka totiž aj vkladanie razítok a textov na fotku. Netradičné však je to, že razítka ani text sa nestávajú súčasťou fotky – dá sa nimi hýbať alebo ich zväčšovať bez toho, aby sa fotka „pokazila“. V programe je pripravených aj niekoľko šablón na prácu s fotkami. A hoci ich je v neplatenej verzii málo, stačí to na niekoľko použití v domácom prostredí – môžeme vytvárať pozvánky, pohľadnice či kalendáre s vlastnými fotografiami.


Kalendár s našou fotkou, v ktorom sú vyznačené aj dni konferencie Infovek

Naša dcéra má rada aj program Abbie. Je to vlastne logická hra typu Sokoban, ktorú asi všetci dobre poznáme. Dievčatko Abbie má prísť ku všetkým kvetom, ktoré sa nachádzajú v záhradke. Prekážajú jej však bodliaky a hydranty s vodou, ktoré ju môžu ostriekať, keď prechádza okolo nich. Veľmi oceňujem, že autorom sa podarilo nájsť také prekážky na ceste za kvetmi, ktoré nevedú dieťa k násiliu (v mnohých programoch tohto typu nájdeme streľbu, kladenie bômb alebo zhadzovanie do priepasti). A nenásilne vyriešili aj prekonávanie týchto nástrah – bodliaky sa dajú skosiť kosačkou, hydranty zatvoriť kľúčom.

9 Záver

Dúfame, že aktivitami, ktoré sme robili s našou prváčkou sme jej pomohli posunúť sa trochu ďalej na jej ceste za vzdelaním. Že sme jej ukázali rôzne môžnosti, ktoré ponúkajú počítače. Zostáva nám iba veriť, že vždy, keď bude hľadať informácie, keď bude potrebovať nakresliť obrázok, pozvánku, upraviť fotku, spomenie si na počítač. A vo vyšších ročníkoch bude mať určite aj nové nápady, s ktorými by jej mohol pomôcť práve počítač...

Literatúra
[1] Rougier Roger: Rozvíjíme logické myšlení, Portál 1996, ISBN 80-7178-101-0
[2] Tomcsányiová Monika: Niekoľko aktivít v prostredí Imagine, Zborník konferencie Didinfo, MC Banská Bystrica 2001, ISBN 80-8041-374-6
[3] Burian Vladimír, Burjanová Ľudmila: Matematické hry, Pyhagoras 1982, ISBN 80-85409-00-3
[4] http://www.thekidzpage.com/
[5] http://www.5star-shareware.com/Homehob/Kids-Parenting/123puzzle-pals.html
[6] http://www.canonprintplanet.com/kids/school/index.html
[7] http://www.lil-fingers.com/games/time/index.html
[8] http://www.teachingideas.co.uk/
[9] http://www.education.com/home/index.jsp


Monika Tomcsányiová
Katedra vyučovania informatiky
FMFI UK Bratislava