Súťaž v programovaní v jazyku Comenius Logo a v prostredí Imagine
 

Už v roku 1992 sa na školy dostalo prostredie Comenius Logo a všetky školy zapojené do projektu Infovek dostali CD s prostedím Imagine. Pre deti, ktoré zaujalo programovanie v jazyku Logo, ktorý obe prostredia používajú, natoľko, že by si svoje vedomosti chceli porovnať s deťmi z iných škôl organizujeme už 9. ročník súťaže programovaní.

Súťaž sme nazvali sme ju Cologobežka a ImagineCup a organizuje ju Katedra vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Metodické centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave a od školského roku 2000/01 aj Slovenská informatická spoločnosť a Slovenská spoločnosť elektronikov.

Súťaž prebieha v jednej kategórii pre všetkých žiakov. Môžu sa jej zúčastniť žiaci 5. až 9. ročníka základnej školy alebo prímy až kvinty (od šk. roku 2003/04) osemročných gymnázií. Súťaž má dve kolá: školské a celoslovenské.

V prvej fáze prebieha prihlasovanie žiakov ich učiteľmi, ktorý budú organizátormi tejto súťaže na príslušných školách. Ďalej komunikujeme elektronickou poštou iba s týmito učiteľmi.

Pre školské kolo dostane elektronickou poštou každá škola (učiteľ-organizátor súťaže) príklady, ktoré budú žiaci riešiť v školskom kole. Toto kolo bude prebiehať súčasne (v určený deň a hodinu) vo všetkých školách zapojených do súťaže (bližšie informácie o školskom kole). Deti budú riešiť za 1,5 hodiny 3 úlohy priamo pri počítačoch. Riešenia úloh pošlú školy organizátorom. Tí ich opravia a školám oznámia výsledky, prípadne mená žiakov, ktorí postupujú do celoslovenského kola.

Druhé kolo -- celoštátne -- bude pre všetkých úspešných riešiteľov zo školských kôl. Tí sa stretnú na jednom mieste Slovenska a rovnakým spôsobom si zmerajú svoje sily pri riešení úloh pri počítači.

Ako získať materiály pre učiteľa a program Comenius Logo?© Monika Tomcsányiová