Cologobežka a Imagine Logo Cup

Súťaž v programovaní v prostredí Imagine Logo, šk. rok 2016/17, termín súťaže 10. 5. 2017

pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ a prímy až kvinty osemročných gymnázií.

Viac informácií, pokyny k organizovaniu školského kola.

Hlavný organizátor
Katedra základov a vyučovania informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Spoluorganizátori
Slovenská informatická spoločnosť

© Monika Tomcsányiová, 1997-2018