Cologobežka a Imagine Logo Cup

Súťaž v programovaní v prostredí Imagine Logo, šk. rok 2015/16, termín súťaže 11.5.2016

pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ a prímy až kvinty osemročných gymnázií.

Pokyny k organizovaniu školského kola.

Zoznam aktuálne prihlásených škôl.

Hlavný organizátor
Katedra vyučovania informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Spoluorganizátori
Slovenská informatická spoločnosť

© Monika Tomcsányiová, 1997-2016