Súťaž Imagine Logo Cup

Súťaž v programovaní v prostredí Imagine Logo, šk. rok 2018/19

termín súťaže 13. 2. 2019

pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ a prímy až kvinty osemročných gymnázií.

Viac informácií, pokyny k organizovaniu školského kola.

Hlavný organizátor
Katedra didaktiky MFI, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Spoluorganizátori
Slovenská informatická spoločnosť

© Monika Tomcsányiová, 1997-2019