logo

Programátorská súťaž v jazyku Python!

V školskom roku 2017/18 sa bude konať pilotný ročník súťaže v programovaní v jazyku Python. Súťaž je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka stredných škôl, resp. žiakov tercie až oktávy osemročných gymnázií. Súťaž je predbežne naplánovaná na stredu 18. 4. 2018.

Súťaž je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie v jazyku Python s využitím jeho grafických možností pomocou modulov turtle a tkinter.

Súťaž trvá 90 minút v súťaži sú 3 súťažné úlohy:

Organizovanie pilotného ročníka v šk. roku 2017/18 dňa 18. 4. 2018

Programovací jazyk Python

Jazyk Python vznikol v roku 1989 a jeho autorom je Guido van Rossum. Je to interpretovaný jazyk, ktorý je vyvíjaný ako open source projekt. Jazyk Python je multiplatformový a v súčasnosti je veľmi rozšírený medzi profesionálnymi programátormi.

Viac sa o jazyku Python a jeho použití dočítate na wikipédii

Materiály

Mészárosová E.: Python a korytnačia grafika - metodický materiál pre vyučovanie základov programovania pre gymnáziá (pre učiteľov)

Zošity pre žiakov a učiteľov na SŠ:

Typy úloh súťaže

  1. Nakresli obrázok pomocou čiar. Poobzeraj sa okolo seba, nájdi nejaký zaujímavý predmet alebo vzor a navrhni funkcie (s využitím modulu turtle), ktoré ho nakreslia.
    Môžeš začať tým, že čiarami nakreslíš jednotlivé písmená svojho mena alebo že nakreslíš smajlíka.
  2. Navrhni program, v ktorom včielka vyletí z úľu, obletí všetky kvietky a vráti sa do úľa. Program vymysli tak, aby nelietala vždy rovnako, ale aby obletela kvietky v rôznom poradí.
    Priprav jednu včielku a aspoň 3 kvietky.
  3. Poznáš nejakú zaujímavú hru? Dokážeš podobnú naprogramovať v Pythone?
    Stiahni si program klikaj.py, otvor ho v IDLE programu Python a všimni si, ako je naprogramovaný.

Kontakt na organizátorov

Hlavný organizátor

Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese PythonCup@gmail.com