logo

Programátorská súťaž v jazyku Scratch!

V školskom roku 2017/18 sa bude konať už 4. ročník celoslovenskej súťaže v programovaní v jazyku Scratch. Súťaž je určená pre žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ a žiakov prímy až tercie (na žiadosť učiteľov, sme upravili rozsah ročníkov, aby mohli súťažiť aj starší žiaci) osemročných gymnázií. Školské kolo je predbežne plánované na stredu 18. 4. 2018.

Súťaž je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie. Veríme však, že prvé dve súťažné úlohy dokážu vyriešiť aj žiaci, ktorí absolvujú iba povinný predmet informatika v rozsahu danom Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED2.

Žiaci budú počas 90 minút riešiť 3 súťažné úlohy:

Organizovanie školského kola v šk. roku 2017/18

Programovací jazyk Scratch

Scratch je prostredie, v ktorom si môžu všetci vytvárať interaktívne príbehy, hry, animácie a simulácie a zdieľať ich s ostatnými tvorcami na internete v online komunite.

Navrhovanie a vytváranie projektov je jednoduché - tvorca ťahá tehličky s príkazmi, ktoré do seba zapadajú podobne ako lego-kocky. Po vytvorení projektu môže autor svoj projekt jedným kliknutím zdieľať s ostatnými členmi veľkej komunity okolo prostredia Scratch.
Veľmi zaujímavá je možnosť učiť sa programovať pomocou preskúmavania iných projektov. Stačí sa pozrieť dovnútra projektu a hneď vidieť, aké postavy používa a aké scenáre majú pripravené. Úpravou hotového projekty môže autor vytvoriť svoj vlastný projekt, v ktorom zmení obrázky alebo správanie jednotlivých postáv.

Prostredie Scratch 2.0. funguje priamo na webe a spustíme ho cez web priamo v prehliadači - Spustiť Scratch

Materiály

Inšpirujte sa a programujte z materiálov, ktoré pripravila Katarína Palúchová

Multimediálna dielňa - pdf , ZIP na stiahnutie (pdf aj projekty pre Scratch 1.4).

Typy úloh súťaže

  1. Nakresli nejaký obrázok pomocou čiar. Poobzeraj sa okolo seba, nájdi nejaký zaujímavý predmet alebo vzor a navrhni príkazy pre postavu, ktoré ho nakreslia.
    Môžeš začať tým, že čiarami nakreslíš jednotlivé písmená svojho mena alebo že nakreslíš smajlíka.
  2. Navrhni pozadie scény, na ktorom by včielka vyletela z úľu a obletela všetky kvietky.
    Priprav jednu včielku a aspoň 3 kvietky. Navrhni scenár pre včielku, aby vyletela z úľa, prišla ku každému kvietku, chvíľu na ňom ostala a nakoniec vletela znovu do úľa.
  3. Poznáš nejakú zaujímavú hru? Dokážeš podobnú naprogramovať v prostredím Scratch?
    Pozri si napr. hru Klikaj a zisti, ako je naprogramovaná.

Úlohy pilotného ročníka súťaže 2014

zadania súťažných úloh

vzorové riešenie úlohy Trojuholníky

vzorové riešenie úlohy Písmená a video

Prístup k úlohám ďalších ročníkov súťaže umožníme učiteľom zo škôl, ktoré sú prihlásené do aktuálneho ročníka súťaže.

Kontakt na organizátorov

Hlavný organizátor

Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese sutazScratchCup@gmail.com