Prihláška do súťaže

Termín registrácie do súťaže vypršal.

waiting Čakám na odpoveď servera...

 

Zoznam prihlásených škôl

1. ZŠ s MŠ Banská Belá, Banská Belá 315, Banská Belá
2. ZŠ J.G.Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
3. ZŠ Sitnianska 32, Sitnianska 32, Banská Bystrica
4. Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
5. ZŠ Vinbarg, Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov
6. Spojená škola, Oslobodenia 165, Belá
7. Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava
8. Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava
9. CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava
10. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava
11. ZŠ Kulíškova, Kulíškova 8, Bratislava
12. Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava
13. SŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava
14. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Bratislava
15. Spojena skola Tilgnerova, Tilgnerova 14, Bratislava
16. Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
17. Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných, Znievska 2, Bratislava
18. ZŠ s MŠ Pod hájom, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
19. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
20. Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
21. Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce
22. Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec
23. Spojená škola sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
24. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
25. ZŠ s MŠ Hradná, Hradná 342, Liptovský Hrádok
26. ZŠ s MŠ , J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok
27. ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš, Jura Janošku 11 , Liptovský Mikuláš
28. ZŠ s MŠ Lokca, Školská 71/3, Lokca
29. ZŠ Ludanice, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice
30. Gymnázium, Ulica 1. mája 8, Malacky
31. Základná škola, Benkova 34, Nitra
32. Gymnázium, Golianová 68, Nitra, Golianová 68, Nitra
33. Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
34. CSŠ ZŠ Š. Mnoheľa Poprad, Dlhé hony 3522/2, Poprad
35. ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad, Tajovského 2764/17, Poprad
36. ZŠ kard. A. Rudanya Považany, 216, Považany, Považany
37. Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica
38. ZŠ Bystrická cesta, Bystrická cesta 14, Ružomberok
39. CZŠ sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, Sabinv
40. Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď, Kostolná 119/8, Sereď
41. ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava
42. Základná škola, Kollárova 2, Svätý Jur
43. Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
44. Základná škola, Kubranská, Kubranská 80, Trenčín
45. Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
46. ZŠ, Ul. Jána Bottu 27, Trnava, ZŠ, Ul. Jána Bottu 27, Trnava, Trnava
47. ZŠ Štefana Šmálika, Školská 166, Tvrdošín
48. ZŠ s MŠ, Zubák192, Zubák 192, Zubák