Naprogramuj hru PIŠKVORKY (ak máš možnosť, nasledujúce úlohy si najprv vytlač a potom programuj)

Určite poznáš hru Piškvorky.

Teraz ju spolu naprogramujeme v Comenius Logu.

Prostredie Comenius Loga

Niekoľko príkazov Comenius Loga

 
? dopredu 30
Skrátene môžeš písať do 30.

 

 
? vz 10
Jej obrázok je priesvitný, preto vidieť časť čiary, ktorú predtým nakreslila.

 

 
? do 
Takúto ponuku nazývame Pomôcka, veľa príkazov v Comenius Logu má svoje Pomôcky, ktoré uľahčujú zadávanie ich vstupov.

 

 
? vp 90
   
? vl 120
Vstupy pri otáčaní sú v stupňoch, ktoré určite poznáš z uhlomeru.
   
? vp 
 

Pero

Korytnačka kreslí do Plochy pomocou pera. Toto pero má hrúbku, farbu a korytnačka ho môže mať položené alebo zdvihnuté – vtedy nekreslí.
 
? zmaz 

? zmen.hp 

Príkaz zmaz zmaže Plochu a korytnačku presunie na jej domovskú pozíciu – teraz uprostred Plochy.

Farby pera

 
? zmen.fp 
Toto je Pomôcka, v ktorej si môžeš vybrať alebo namiešať farbu pera korytnačky. ? zmen.fp ________________

Čísla za menami príkazov nazývame vstup príkazu, tento vstup môže byť pre niektoré príkazy ľubovoľný, iné príkazy však majú pre svoje vstupy isté obmedzenia, napr. príkaz zmen.fp nemôže mať číslo farby menšie ako 0 a väčšie ako 15

 

 
? ph 
? do 70 
? pd
 
nasledujúca strana© Monika Tomcsányiová