Katedra vyučovania informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (bývalá MFF) UK v Bratislave, Metodicko-pedagogické centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave, Slovenská informatická spoločnosť a Slovenská spoločnosť elektronikov organizujú pre všetky deti vo veku 10 - 15 rokov (ZŠ a nižší stupeň osemročného gymnázia), ktoré majú záujem o programovanie v Comenius Logo a v Imagine Logo súťaž Cologobežka a Imagine Logo Cup

Všeobecné informácie o súťaži
1. ročník - šk. rok 1997/98
2. ročník - šk. rok 1998/99
3. ročník - šk. rok 1999/00
4. ročník - šk. rok 2000/01
5. ročník - šk. rok 2001/02
6. ročník - šk. rok 2002/03
7. ročník - šk. rok 2003/04
8. ročník - šk. rok 2004/05
9. ročník - šk. rok 2005/06
10. ročník - šk. rok 2006/07
ďalšie ročníky


© Monika Tomcsányiová

NAJ.sk