Niekoľko hier pre deti od 2 do 5 rokov

Obrázok Popis hry Download

Nájdi rovnaké ponožky

V tejto hre má dieťa ťahať obrázok jednej ponožky k jej páru. Ak ponožku pustí v blízkosti tej, s ktorou tvorí pár, obe ponožky zmiznú.

on-line hra (Flash)

Vyfarbi bodkami označené časti.

Obrázok, ktorý je ukrytý v spleti čiar dieťa uvidí, ak bodkou označené časti vyfarbí farbou akú má samotná bodka (niektoré obrázky nakreslili v šk. roku 1998/99 deti zo sekundy ZŠaG na Košickej ulici v Bratislave). Počítač pomáha dieťatu najmä tým, že čiernu farbu nevyplní a teda sa nemôže stať to, čo napr. v Painte, že stratí základné obrysy samotného obrázku.

on-line hra Imagine plug-in

Obleč bábiku

Hry s vystrihnutou bábikou a šatami k nej sú známe už dlho. Bábiku v počítači však môžu deti nobliekať stále do iných šiat (bábiku a jej šaty navrhla Jana Hulmanová).

on-line hra Imagine plug-in

Ťahaj obrázky.

Na to, aby dieťa zvládalo všetky nástrahy počítača, je tiež dôležité, aby vedelo ťahať myšou (kliknúť na niečo, držať stlačené ľavé tlačidlo myši a takto presunúť obrázok na iné miesto).

on-line hra Imagine plug-in

Kde je myš?

Deti, ale aj starší ľudia, keď sa učia pracovať s počítačom, často nevidia súvislosť medzi kurzorom myši na obrazovke a skutočnou myšou na stole. Aj vytvorenia spojenia môžeme použiť jednoduchú aktivitu, pri ktorej sa pri pohybe myšou rozhýbe ten obrázok, nad ktorým je kurzor myši (pričom tlačidlo myši nie je stlačené). Pre menšie deti musia byť obrázky dosť veľké, aby bolo jednoduché prísť na ne kurozorom.

on-line hra Imagine plug-in