Tvorivá informatika: 1. zošit z programovania

Práve vyšla učebnica pre predmet informatika pre prímu až kvartu gymnázií s osemročným stúdium a 2. stupeň základných škôl. Príde na všetky školy, ktoré si ju pre svojich žiakov v ponuke SPN na školský rok 2005/06 objednali.
Učebnica je celá venovaná práci v krajine Imagine.
V učebnici je zároveň vložené CD, na ktorom je domáca licencia tohto prostredia pre žiakov. Žiaci spolu s učebnicou dostávajú aj legálnu domácu licenciu prostredia Imagine. Môžu si ho nainštalovať na svoj domáci počítač a pracovať s ním aj mimo školských počítačových učební.
Obsah:
Krajina Imagine
Pero, farba a hrúbka
Opakuj a pomenuj
Stavebnice príkazov
Dôležité udalosti v živote korytnačky
Viac korytnačiek, viac možností
Korytnačky a ich tvary
Animované tvary a procesy
Príkazy s premennými
Pohyby a preteky
Pokusy a ďalšie hry
Čo sme sa naučili