(AIN) Úvod do teoretickej informatiky

História informatiky

Programátorské etudy

Seminár z mat. štrukt.

Sociálne aspekty IT/IKT5

Rýchlostné programovanie

Teoretická informatika 1 (pre učiteľov)

Spoločenské a právne aspekty IS

Diskrétna matematika


Staré

Funkcionálne programovanie

Vyuka 2MI: Cvičenia: návrh a analýza algoritmov


Ostatné odborné aktivity:


Ostatné neodborné aktivity: